Οδηγός πανελληνίων εξετάσεων

Χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Αναζήτηση:
Σχολή
Πεδίο
Κατηγορία
Τοποθεσία
Μόρια 2012 Ανάμεσα
και

Σχολή Πεδίο Κατηγορία Τοποθεσία Κωδ. μηχ/κού Μόρια 2012 Μόρια 2011 Μόρια 2010 Ειδικό μάθημα Web Site
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας 1ο επιστημονικό πεδίο AEI Αθήνα 127 19709 19927 20406 Αγγλικά http://www.enl.uoa.gr/swf/indexloader.html
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσ/νίκης 1ο επιστημονικό πεδίο AEI Θεσσαλονίκη 129 20244 20463 20822 Αγγλικά http://www.enl.auth.gr/
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ 4ο επιστημονικό πεδίο AEI Αθήνα 225 16014 16270 18206 Όχι http://www.ntua.gr/schools-rural.html
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσ/νίκης 4ο επιστημονικό πεδίο AEI Θεσσαλονίκη 227 14213 14443 17300 Όχι http://www.eng.auth.gr/ttm.php
Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) 4ο επιστημονικό πεδίο AEI Θράκη 353 10724 11437 11855 Όχι http://www.agro.duth.gr/
Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) 5ο επιστημονικό πεδίο AEI Θράκη 353 10514 11123 11901 Όχι http://www.agro.duth.gr/
Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκ. Αγροτικών Επιχειρήσεων Θεσ/νίκης 5ο επιστημονικό πεδίο TEI Θεσσαλονίκη 543 0 0 3653 Όχι www.teithe.gr/cgi-bin/stgergikon.cgi
Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτ. Γεωπονικού Παν. Αθήνας 4ο επιστημονικό πεδίο AEI Αθήνα 326 14416 13699 15368 Όχι http://www.aoa.aua.gr/
Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτ. Γεωπονικού Παν. Αθήνας 5ο επιστημονικό πεδίο AEI Αθήνα 326 13321 12384 13957 Όχι http://www.aoa.aua.gr/
Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αθήνας 3ο επιστημονικό πεδίο TEI Αθήνα 637 12719 12916 13413 Όχι http://www.teiath.gr/seyp/aesthetics/index.php
 

Screenshots των ψυχομετρικών tests

 • Click image to open!
  Click image to open!

  Horizon
 • Click image to open!
  Click image to open!

  Profiler
powered by negetics

Φωτογραφίες του γραφείου μας

 •  

  Click image to open!
  Click image to open!

   

  Γραφείο
 • Click image to open!

  Υποδοχή
 • Click image to open!
  Click image to open!
  Click image to open!
  Click image to open!
  Click image to open!

  Poster
powered by negetics